Rana verde - Rana lessonae
(Foto: Milko Marchetti)